FORUM

   O autorovi


  • 1991 maturitní zkouška na SPŠE Olomouc, obor Elektronická a sdělovací zařízení se zaměřením na sdělovací techniku.

  • 1996 státní zkouška ČVUT FEL, obor radiotechnika, zpracovávaná diplomová práce na téma: Přenos dat v radiových sítích.

  • Od roku 1998 vyučující předmětů Radioelektronická zařízení a Mobilní systémy na VOŠ a SPŠE Olomouc.

  • 1996 spoluautor publikace: Mobilní zemské radiokomunikace, slovník pojmů a zkratek 2000 autor publikace: Zemské mobilní rádiové sítě a přenos dat

  • 2000 přednáška "Mobilní systémy na prahu 21. století" na semináři "Mikrovlnná technika a telekomunikační služby" pořádaném Ústřední odbornou skupinou - Mikrovlnná technika České elektrotechnické společnosti 1. 11. 2000